Get Adobe Flash player

інформує про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності.

            Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати.

            За результатами конкурсу з відбору суб`єктів оціночної діяльності, який відбувся 12.02.2020 р., конкурсна комісія прийняла рішення визначити переможцем Приватне виробничо-комерційне підприємство «КВАРТА» на проведення незалежної оцінки нежитлових приміщень:

- площею 26,6 кв.м. за адресою: м. Новодружеськ, вул.Миру,23 (ціна виконання робіт з оцінки – 2300 грн., строк виконання робіт - 5 днів);

- площею 50,5 кв.м. за адресою: м. Новодружеськ вул.Миру,23 (ціна виконання робіт з оцінки – 2300 грн., строк виконання робіт - 5 днів).

Виконавчий комітет Новодружеської міської ради

Герб Новодружеська

24.12.2013 року  було прийнято рішення 34 сесією Новодружеською міською радою за №362 «Про затвердження герба та прапору міста Новодружеська».

Щит знижений пересічений, на верхньому блакитному полі знизу до верху розташований жовтий на півкола сонця, з якого по всій блакитної площі

розтягуються жовті промені сонця. Зверху на сонці накладений чорний силует двокінцевого терикону. На нижньому зеленому полі в центрі нанесена золота шишка хмелю. Щит накладено на декоративний срібний картуш, увінчаний срібною міською короною. Під картушем покладені хрест на хресту срібні кирки обвиті жовто-зеленої девізною стрічкою з чорним написом "Новодружеськ" і двома датами заснування поселення «1710» і датою присудження статусу міста «1963».

Прапор Новодружеська

Квадратне полотнище. У синьої частини рівної 2/3 сторони прапора

Знизу розташований півколо жовтого сонця займає 4/5 площі прапора.

Від півкола сонця розходяться п'ять жовтих променів займають 2/3 сторони прапора. Зверху на жовтому півколі сонця на 1/4 площі прапора розташований чорний силует терикону з двома вершинами.

Знизу на 1/3 сторони прапора розташована зелена смуга

 

на 2020 рік

Вложения:
Скачать этот файл (001.pdf)КПКВМБ 0214082[Інші заходи в галузі культури і мистецтва]84 kB
Скачать этот файл (ilovepdf_merged (5).pdf)КПКВМБ 0216030[Організація благоустрою населених пунктів]752 kB
Скачать этот файл (ilovepdf_merged.pdf)КПКВМБ 0210150[Організаційне, інформативно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради]1378 kB

Виконавчий комітет Новодружеської міської ради інформує

12 лютого 2020 року о 10.00 годині відбудеться КОНКУРС з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальноївласності.

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 50,5 кв.м за адресою: м. Но­водружеськ вул.Миру,23.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: виконавчий комітет Новодружеської міської ради (код ЄДРПОУ 04052063).

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти — приміщення.

Замовник послуг з оцінки: виконавчий комітет Новодружеської міської ради, телефон: (095-475-63-45), електронна адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Платник робіт з оцінки: виконавчий комітет Новодружеської міської ради.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) - 31.01.2020 р.(орієнтовно).

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 26,6 кв.м за адресою: м. Но­водружеськ вул.Миру,23.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: виконавчий комітет Новодружеської міської ради (код ЄДРПОУ 04052063).

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти — приміщення.

Замовник послуг з оцінки: виконавчий комітет Новодружеської міської ради, телефон: (095-475-63-45), електронна адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Платник робіт з оцінки: виконавчий комітет Новодружеської міської ради.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) - 31.01.2020 (орієнтовно).

            Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про кон­курсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду держав­ного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції Укра­їни 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України 16.01.2018 № 47) далі — Положення.

            До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі серти­фікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими перед­бачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

            Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:

            - підтвердних документів;

            - пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо ціни виконання робіт з оці­нки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях;

            - документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповне­ною інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до вико­нання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).

            До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

            - заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановле­ною формою (згідно з додатком 3 до Положення);

            - копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності);

            - письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на прова­дження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);

            - інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).

            При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комі­сією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки: —  практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.

            У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

            Враховуючи інформацію Фонду Державного Майна України (лист від 27.07.2018 № 10-59-151380 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оці­нки у I півріччі 2018 року») повідомляємо, що очікувана ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців становить не більш ніж5,5 тис. грн.

            Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 93100, Луганська обл., м. Новодружеськ, вул. Миру,23. Телефон для довідок 095-475-63-45.

            Конкурс відбудеться 12 лютого 2020 року о 10.00 в будівлі виконавчого комітету Новодружеської міської ради за адресою: 93193, Луганська обл., м. Новодружеськ вул. Миру,23 (зала засідань).

            Конкурсна документація подається до виконавчого комітету Новодружеської місь­кої ради за адресою: 93193, Луганська обл., м. Новодружеськ, вул. Миру 23, не піз­ніше, ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно), а саме до 05 лютого 2020 року. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Виконавчий комітет Новодружеської міської ради

27.12.2019 г. в 13.00

состоится отчет городского головы г.Новодружеска

ГАЙДУКОВА

Андрея Николаевича

о работе за периодс ноября 2018 г. по ноябрь 2019 г., который состоится в исполкоме Новодружеского городского совета.